Ứng Dụng Phong Thủy Hoán Giải Đoán: Giải Mã Quẻ 59

Ứng Dụng Quẻ 59 Phong Thủy Hoán Giải Đoán

Phong-Thuy-Hoan

Quẻ Hoán, còn được gọi là đồ hình :|::||, là quẻ thứ 59 trong Kinh Dịch. Nội quái của quẻ là ☵ (:|: 坎 kan3) – Khảm hay Nước (水), trong khi ngoại quái là ☴ (:|| 巽 xun4) – Tốn hay Gió (風). Giải nghĩa của quẻ Phong Thủy Hoán là Tán dã, Ly tán, Lan ra tràn lan, tán thất, trốn đi xa, lánh xa, thất nhân tâm, hao bớt, trôi nổi, tán thất. Theo câu “Thủy ngộ phong tắc hoán tán chi tượng”, khi nước gặp gió, nó phải tan, phải chạy, phân ly, đi xa.

Mô hình dự báo và Quẻ Phong Thủy Hoán

Khi dự báo, gặp mô hình dự báo hay quẻ này cho biết việc phải liên kết với người khác để làm mới là tốt. Khi cần phải ly tán để đạt mục đích, hãy ly tán. Công việc lớn muốn thành công phải có sự kết hợp với những người có khả năng, có tài. Để đạt mục tiêu, phải thống nhất tâm tư của mọi người.

Xem thêm:  Đá phong thủy phù hợp cho những người sinh năm 1988

Hình Ảnh Quẻ Phong Thủy Hoán

Quẻ Phong Thủy Hoán (Giải Tán) có nghĩa là tan rã, giải tán, tan tác. Đơn quái trên tượng trưng cho gió, trong khi đơn quái dưới tượng trưng cho nước. Khi gió thổi, nước bị tan tác. Mô tả cảnh những cơn gió mùa xuân đang thổi tan cái lạnh cắt da và làm tan băng tuyết của mùa đông. Trong đoán quẻ, điều này có nghĩa rằng vận rủi, khó khăn và gian khổ đang bắt đầu tan biến – đó là sự bắt đầu của sự bành trướng và phát triển. Vận hội bắt đầu thay đổi và những khó khăn đang dần tan biến. Tuy nhiên, không nên quá dễ dãi và buông lỏng. Thất bại có thể xảy ra do thiếu thận trọng, bất cẩn và quá phóng túng. Quẻ này tốt cho nghề nghiệp hay kinh doanh liên quan đến thuyền bè, công việc vận chuyển hoặc kinh doanh vận tải.

FAQs

Q: Quẻ Phong Thủy Hoán có ý nghĩa gì?
A: Quẻ Phong Thủy Hoán có ý nghĩa là tan rã, giải tán, tan tác. Nó mô tả sự bắt đầu của sự phát triển và vận rủi, khó khăn đang tan biến.

Q: Quẻ này có ảnh hưởng đến tình yêu và hôn nhân không?
A: Quẻ này cho biết khó tránh được những trở ngại và vất vả ban đầu trong tình yêu và hôn nhân. Tuy nhiên, hạnh phúc và thịnh vượng sẽ đến sau đó.

Xem thêm:  Chọn Đá Quý Phong Thủy: Tận Dụng Sức Mạnh Từ Ngày Sinh và Cung Hoàng Đạo

Q: Quẻ Phong Thủy Hoán có ảnh hưởng đến công việc và kinh doanh không?
A: Quẻ này tốt cho nghề nghiệp và kinh doanh liên quan đến thuyền bè, công việc vận chuyển và kinh doanh vận tải. Nó mang lại những cơ hội và lợi nhuận nhỏ.

Kết luận

Quẻ Phong Thủy Hoán (Giải Tán) là quẻ thứ 59 trong Kinh Dịch. Nó mô tả sự bắt đầu của sự phát triển và khó khăn đang tan biến. Quẻ này có ảnh hưởng đến nhiều khía cạnh trong cuộc sống, bao gồm tình yêu, hôn nhân, công việc và kinh doanh. Tuy nhiên, cần nhớ giữ thận trọng và không quá buông lỏng trong quá trình thực hiện các dự định hoặc quyết định.