Văn Khấn Mùng 1 Tháng 9 Âm Lịch Năm Nhâm Dần 2022: Cúng Gia Tiên và Thần Linh theo Truyền Thống Việt Nam

Văn Khấn Mùng 1 Tháng 9 Âm Lịch Năm Nhâm Dần 2022, Bài Cúng Gia Tiên Và Thần Linh Theo Truyền Thống Việt Nam

Van Khan 1 9 Am 1 Văn Khấn Mùng 1 Tháng 9 Âm Lịch Năm Nhâm Dần 2022: Cúng Gia Tiên Và Thần Linh Theo Truyền Thống Việt Nam

Văn khấn mùng 1 tháng 9 Âm lịch năm Nhâm Dần 2022 là một hoạt động truyền thống của người Việt. Vào ngày này, các gia đình thường chuẩn bị lễ cúng gia tiên để cầu mong mọi điều cát tường, như ý cho một tháng mới.

Ý Nghĩa Văn Khấn Mùng 1 Âm Lịch Hàng Tháng

Theo truyền thống văn hoá Việt, ngày mùng 1 Âm lịch được gọi là ngày Sóc. Người xưa thường tin rằng: Mặt trăng và Mặt trời nhìn rõ nhau, thấu suốt nhau, soi chiếu vào mọi tâm hồn. Con người trở nên sáng suốt, thay tẩy được mọi đen tối, vẩn đục trong lòng. Người Việt còn coi ngày Sóc, Vọng là ngày để tưởng nhớ tổ tiên, cúng ông bà, ông vải. Ngày Sóc, Vọng còn có ý nghĩa “Cát tường” được xem là ngày tốt nhất trong tháng.

Lễ Vật Cúng Mùng 1 Tháng 9 Âm Lịch

Lễ vật cúng vào ngày mùng 1 Âm lịch hàng tháng rất đơn giản, bao gồm: Hoa quả, bánh oản, đồ chay (nếu có), hương thơm, bánh kẹo, trầu cau và tiền vàng.

Văn Khấn Cúng Gia Tiên Vào Mùng 1 Tháng 9 Âm Lịch Chuẩn Nhất

Nam mô A Di Đà Phật! (kèm 3 lạy)
Nam mô A Di Đà Phật!
Nam mô A Di Đà Phật!

- Con lạy chín phương Trời, mười Phương Chư Phật, Chư Phật mười phương.
- Con xin kính lạy Ngài Hoàng Thiên và Hậu Thổ chư vị Tôn thần.
- Con kín lạy ngài Bản cảnh Thành Hoàng, ngài Bản xứ Thổ địa, ngài Bản gia Táo Quân cùng chư vị Tôn Thần.
- Con kính lạy tổ tiên, Hiển khảo, Hiển Tỷ và chư vị Hương linh.

Tín chủ con tên là: .............................................................
Ngụ tại: .....................................................................

Hôm nay là ngày mùng 1 tháng 9 năm Nhâm Dần, tín chủ chúng con cảm ơn thâm ân trời đất, chư vị Tôn thần, nhớ đức cù lao tiên tổ, mỗi niệm chúng con không quên.

Do đó, chúng con thành tâm sắm sanh lễ vật, sửa sang hương đăng, trần thiết trà quả dâng lên trước án.

Chúng con xin kính mời: Ngài Bản cảnh Thành hoàng Chư vị Đại Vương, Ngài Bản gia Táo quân, Ngài Bản xứ Thần linh Thổ địa, Ngũ phương, Long mạch và Tài thần.

Cúi xin giáng lâm trước án, chứng giám cho lòng thành thụ hưởng lễ vật.

Chúng con cũng xin kính mời các cụ Tổ Khảo, Tổ Tỷ và chư vị Hương linh gia tiên nội ngoại họ..., Cúi xin thương xót cho con cháu giáng về linh sàng, chứng giám tâm thành và thụ hưởng lễ vật.

Tín chủ con lại xin kính mời các vị vong linh, Tiền chủ, Hậu chủ ở trong nhà này, đất này đồng lâm án tiền, đồng lai hâm hưởng, phù hộ cho toàn gia chúng con thân cung khang khái, bản mệnh bình an. Bốn mùa không hạn ách nào xâm, tám tiết hưởng vinh quang thịnh vượng.

Dãi tấm lòng thành cúi xin chứng giám.

Cẩn cáo.

Nam mô A Di Đà Phật! (kèm 3 lạy)
Nam mô A Di Đà Phật!
Nam mô A Di Đà Phật!

Văn Khấn Cúng Thần Linh Mùng 1 Tháng 9 Âm Lịch Chuẩn Nhất

Nam mô A Di Đà Phật!
Nam mô A Di Đà Phật!
Nam mô A Di Đà Phật! (3 lạy)

- Con lạy chín phương Trời, mười Phương Chư Phật, Chư Phật mười phương.
- Con kính lạy Hoàng thiên, Hậu Thổ chư vị Tôn thần.
- Con kính lạy ngài Đông Thần Quân.
- Con kính lạy ngài Bản gia thổ địa Long Mạch.
- Con kính lạy các ngài Ngũ phương, Ngũ thổ, Phúc đức Tôn thần.
- Con kính lạy ngài tiền hậu địa chủ tài thần.
- Con kính lạy các Tôn thần cai quản trong khu vực này.

Tín chủ con tên là: .............................................................
Ngụ tại: .....................................................................

Hôm nay là ngày mùng 1 tháng 9 năm Nhâm Dần 2022, tín chủ con thành tâm sửa biện hương hoa lễ vật, kim ngân trà quả đốt nén hương thơm dâng lên trước án.

Chúng con thành tâm kính mời: Ngài Kim Niên đương cai Thái Tuế chí đức Tôn thần, ngài Bản cảnh Thành hoàng Chư vị Đại Vương, ngài Đông trù Tư mệnh Táo phủ Thần quân, ngài Bản gia Thổ Địa. Long Mạch Tôn thần, các ngài Ngũ Phương, Ngũ Thổ, Phúc đức chính thần, các vị Tôn thần cai quản trong khu vực này.

Cúi xin các Ngài nghe thấu lời mời thương xót thương tín chủ giáng lâm trước án, chứng giám lòng thành, thụ hưởng lễ vật, phù trì tín chủ chúng con toàn gia an lạc công việc hanh thông. Người người được bình an, lộc tài tăng tiến, tâm đạo mở mang, sở cầu tất ứng, sở nguyện tòng tâm.

Dãi tấm lòng thành cúi xin chứng giám.

Cẩn cáo.

Nam mô A Di Đà Phật!
Nam mô A Di Đà Phật!
Nam mô A Di Đà Phật! (3 lạy)

FAQs

Q: Văn khấn mùng 1 tháng 9 Âm lịch năm Nhâm Dần có ý nghĩa gì?
A: Văn khấn mùng 1 tháng 9 Âm lịch năm Nhâm Dần có ý nghĩa cúng gia tiên và thần linh theo truyền thống Việt Nam, để cầu mong mọi đều cát tường, như ý cho một tháng mới.

Xem thêm:  Văn Khấn Mùng 1 Tháng 7 Cúng Thần Linh và Gia Tiên Chi Tiết Nhất

Q: Lễ vật cúng mùng 1 tháng 9 Âm lịch bao gồm những gì?
A: Lễ vật cúng mùng 1 tháng 9 Âm lịch hàng tháng bao gồm hoa quả, bánh oản, đồ chay (nếu có), hương thơm, bánh kẹo, trầu cau và tiền vàng.

Q: Văn khấn cúng gia tiên vào mùng 1 tháng 9 Âm lịch nên như thế nào?
A: Văn khấn cúng gia tiên vào mùng 1 tháng 9 Âm lịch chuẩn nhất là tôn kính các vị thần linh và tổ tiên, đồng thời cầu mong sự bình an, phát đạt và thịnh vượng cho gia đình.

Q: Văn khấn cúng thần linh mùng 1 tháng 9 Âm lịch có những nội dung gì?
A: Văn khấn cúng thần linh mùng 1 tháng 9 Âm lịch chuẩn nhất là tôn kính các vị thần linh và các vị Tôn thần cai quản trong khu vực, cầu mong sự bình an, phát đạt và thịnh vượng.