Văn Khấn Rằm Tháng 9 Năm Quý Mão 2023 theo Truyền Thống Việt Nam

Người Việt ta luôn coi ngày Vọng là ngày để tưởng nhớ tổ tiên, cúng ông bà và ông vải. Ngày Vọng cũng được coi là “Cát tường”, ngày tốt nhất trong tháng. Cùng tìm hiểu cách lễ cúng vào ngày Rằm hàng tháng và văn khấn Thổ Công và các vị thần trong nhà vào ngày Rằm tháng 9 âm lịch.

Cách Sắm Lễ Ngày Rằm Hàng Tháng

Lễ vật cúng vào ngày Rằm hàng tháng rất đơn giản, gồm hương hoa, trầu rượu, nước, và hoa quả.

Văn Khấn Thổ Công và Các Vị Thần Trong Nhà Ngày Rằm Tháng 9 Âm Lịch

Văn Khấn

 • Nam mô A Di Đà Phật! (3 lần)
 • Kính lạy:
  • Hoàng Thiên, Hậu Thổ chư vị Tôn thần
  • Ngài Đông Trù Tư mệnh Táo phủ Thần quân
  • Ngài Bản gia thổ địa Long mạch Tôn thần
  • Các Ngài Ngũ phương, Ngũ thổ; Phúc đức Tôn thần
  • Ngài tiền hậu địa chủ tài thần
  • Các ngài Tôn thần cai quản ở trong khu vực này

Hôm nay là ngày Rằm (15) tháng 9 năm Quý Mão 2023. Chúng con thành tâm sửa biện, dâng hương hoa, lễ vật kim ngân, trà quả và các thứ cúng dâng, bày ra trước án. Chúng con thành tâm kính mời:

 • Ngài Kim niên đương cai Thái Tuế chí đức Tôn thần
 • Ngài Bản cảnh Thành hoàng Chư vị Đại Vương
 • Ngài Đông trù Tư mệnh Táo phủ Thần quân
 • Ngài Bản gia Thổ địa, Long mạch Tôn thần
 • Các ngài Ngũ Phương, Ngũ Thổ, Phúc đức chính thần, các vị Tôn thần cai quản trong khu vực này
Xem thêm: 

Chúng con xin Ngài thương xót tín chủ. Xin Ngài giáng lâm trước án, chứng giám lòng thành, thụ hưởng lễ vật, phù trì tín chủ chúng con để gia đình an lành, công việc thuận lợi. Người người được bình an, lộc tài tăng tiến, tâm đạo mở mang, sở cầu tất ứng, và được đáp ứng những điều nguyện vọng.

Chúng con xin chứng giám sự thành kính.

Cẩn cáo.

Văn Khấn Gia Tiên Ngày Rằm Tháng 9 Âm Lịch Quý Mão 2023

Cúng Tổ Tiên

Muốn cúng tổ tiên, ta phải khấn thần ngoại trước, thần nội sau theo nghi thức dưới đây:

 • Nam mô A Di Đà Phật! (3 lần)
 • Kính lạy:
  • Hoàng Thiên, Hậu Thổ chư vị Tôn thần
  • Ngài Bản cảnh Thành Hoàng, Ngài Bản xứ Thổ địa, Ngài Bản gia Táo Quân cùng chư vị Tôn thần
  • Tổ tiên, Hiển khảo, Hiển Tỷ, chư vị Hương linh (nếu bố, mẹ còn sống thì thay bằng Tổ Khảo, Tổ Tỷ)

Tín chủ là: … Ngụ tại: …

Hôm nay là ngày Rằm (15), tháng 9, năm Quý Mão 2023. Gặp tiết ngày Rằm, tín chủ chúng con kính cảm ơn trời đất, chư vị Tôn thần và đức cù lao tiên tổ, mỗi niệm không quên. Do đó, chúng con sắm sanh lễ vật, sửa sang hương đăng, tràn thiết trà quả dâng lên trước án. Chúng con kính mời:

 • Ngài Bản cảnh Thành hoàng Chư vị Đại Vương
 • Ngài Bản xứ Thần linh Thổ địa
 • Ngài Bản gia Táo quân, Ngũ phương, Long mạch, Tài thần
Xem thêm:  Lễ cùng ông Công ông Táo về trời

Chúng con xin giáng lâm trước án, chứng giám lòng thành, thụ hưởng lễ vật. Chúng con kính mời các cụ Tổ Khảo, Tổ Tỷ, chư vị Hương linh gia tiên nội ngoại. Chúng con xin thương xót con cháu giáng về linh sàng, chứng giám tâm thành, thụ hưởng lễ vật.

Tín chủ con lại kính mời các vị vong linh, Tiền chủ, Hậu chủ trong nhà này, đất này. Chúng con xin phù hộ cho gia đình chúng con, để cả nhà sống yên lành và bình an. Mong những điều tốt đẹp không bị giới hạn bởi thời gian và tài vận thịnh vượng suốt tám mươi ngày.

Chúng con xin chứng giám sự thành kính.

Cẩn cáo.

FAQs

 • Ngày Vọng có ý nghĩa gì trong truyền thống Việt Nam?
  Ngày Vọng là ngày tưởng nhớ tổ tiên và cúng ông bà, ông vải. Đồng thời, ngày Vọng cũng được coi là “Cát tường”, ngày tốt nhất trong tháng.

 • Lễ vật cúng vào ngày Rằm hàng tháng gồm những gì?
  Lễ vật cúng vào ngày Rằm hàng tháng đơn giản bao gồm hương hoa, trầu rượu, nước, và hoa quả.

 • Văn khấn gia tiên vào ngày Rằm tháng 9 âm lịch như thế nào?
  Để cúng tổ tiên vào ngày Rằm tháng 9 âm lịch, ta phải khấn thần ngoại trước, thần nội sau. Sau đó, chuẩn bị lễ vật và kính mời các vị thần trước án.

Kết Luận

Với những văn khấn và lời cầu nguyện thành tâm, chúng ta hy vọng rằng gia đình sẽ sống trong an lành và tài vận sẽ thịnh vượng. Hãy cùng tôn vinh truyền thống văn hóa Việt Nam và tìm hiểu thêm về phong thủy và những nguyên tắc cần tuân thủ để đạt được cân bằng tốt trong cuộc sống.

Xem thêm:  Văn Khấn Tất Niên 30 Tết: Tự Kỷ Và Đón 2024 Với May Mắn