Mẫu văn gia tiên (cúng giỗ) bằng âm Hán Việt và Tiếng Việt tại từ đường dòng họ – Thanh Xuân Online

Văn tế tiên tổ, mẫu văn tế bằng âm Hán Việt và Tiếng Việt. Tế tiên tổ thường được cúng tại từ đường đại tộc hặc chi tộc của dòng họ. Đây chỉ là một bài văn mẫu được viết làm cơ bản. Ngày nay thì các dòng họ ( gia tộc ) tại Nước Ta đều có bài văn tế riêng nhưng vẫn theo nội dung chính như trên .

VĂN TẾ CÚNG GIỖ

( MẪU BẰNG ÂM HÁN VIỆT ) VĂN TẾ TIÊN TỔ

VĂN TẾ GIA TIÊN

Duy !Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, đệ thập … niên, tuế thứ …, … nguyệt, …. Nhật, …. Tỉnh, … huyện, … xã, … thôn .( Địa chỉ đúng mực tại nơi mình sinh sống và cư ngụ )( Họ ) … đường đại tộc ( hoặc chi tộc ) hậu duệ tôn, hiệp dữ chư vị thúc phụ, kỳ lão, cập nội ngoại, tử tôn, hôn tế, đồng tộc đặng, cảm kiền cáo vu :Tư nhân : Thủy tổ ( Bản từ đường tiên tổ ) húy kỵ nhật ( hoặc xuân tế ) .Cẩn dĩ : hương đăng phù tửu, quả phẩm, hàn âm, tư thành, trư nhục, đẳng vật chi nghi, cung trần bạc tế .Hiển : … vị tiền, cập liệt vị chư tiên linh .Viết :Ẩm phương tuyền. Tu tri tỉnh xuất ,Nhụ hương đạo, yếu thức điền sinh .Nhân cư, thiên địa chi giang, chiếu nhiên giá lý ,Thế trọng, tổ tiên chi báo, bản xuất vu tình .Cung duy : tiên linh .Ân cần thế nghiệp, trung hậu gia thanh .Di quyết, tôn mưu yến dực, trường lưu ư phong kỷ ,Thích tư, lạc thổ hạc cao, cửu luyến ư trà hinh .Thiết tư, mộc bản đồng căn, kha hiệp, trùng khan sướng mậu ,Cảm dụng, lễ nghi chi vật, phỉ phong, thức ngụ, tinh thành .Dục cầu, bảo an ư mưu duệ .Tu bằng, cảm cách, ư tiên linh .Tư nhân : Tổ húy ( xuân tế ), đồng tộc phụ nghênh, cung trần phỉ lễ, mạc ngụ đan thành .Cẩn cáo .

VĂN TẾ GIA TIÊN

( MẪU BẰNG TIẾNG VIỆT VÀ THUẦN VIỆT )

VĂN TẾ TIÊN TỔ

Hôm nay !Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, ngày … tháng … năm … .Tại : … Thôn ( xóm, ấp, thành phố ) … xã ( phường ) … huyện ( thị xã, thành phố ) …., tỉnh ( thành phố thuộc TW ) …( Địa chỉ đúng mực tại nơi mình sinh sống và cư ngụ )Hậu duệ tôn là : …, tộc trưởng ( trưởng chi ) họ …, cùng các ông bà, chú thím ( mự ), kỳ lão trong họ, dâu rể con cháu nội ngoại, kính cẩn quỳ trước linh vị mà thưa rằng :Hưởng gạo thơm, cần nhớ công lam lũ ,Uống nước ngon, phải tìm giếng trong xanh .Người sinh, hưởng khí đất trời, chung quy cùng đạo lý ,Đời trọng, báo ơn tiển tổ, xuất phát tự tâm tình .Kính nghĩ : tiên linh … tộc .Kiệm cần gây cơ nghiệp ,Trung hậu giữ gia thành .Qua cuộc biển dâu, dầm sương giải gió ,Vững tay chèo lái, vượt thác băng ghềnh .Đời càng vững cây, bền gốc ,Ngày thêm thắm lá, tươi cành .Con cháu nhiều bề tân tiến ,Tổ tiên muôn thuở hiển vinh .Nhân ngày giỗ tổ, ngưỡng mộ tôn linh ,Dâng bày lễ nhỏ, giải tỏ lòng thành .Ngưỡng vọng tổ tiên, ban phúc ấm ,Độ trì con cháu, được yên lành .

Kính mời các vị tiên linh phối tế và các con cháu thương vong, theo gót tổ tông cùng về hâm hưởng.

Kính cáo Táo Quân, Thổ thần, Long mạch chiếu giám .Cẩn cáo .

Xem thêm:  Tổng hợp các bài văn khấn đầy đủ trong năm 2023 mới nhất