Văn khấn tháng 6 âm lịch – Mở mang tài lộc với Phong Thủy 69

Ngày Vọng trong văn hóa Việt Nam không chỉ là dịp tưởng nhớ tổ tiên, cúng ông bà, ông vải mà còn có ý nghĩa “Cát tường” – ngày tốt nhất trong tháng. Lễ vật cúng ngày rằm đơn giản gồm: Hương hoa, Trầu rượu, Nước, Hoa quả.

Lễ vật cúng ngày rằm tháng 6 âm lịch

Chúng ta sẽ cùng khám phá bài văn khấn Thổ Công và các vị Thần trong nhà ngày rằm tháng 6 âm lịch như sau:

Nam mô A Di Đà Phật! (3 lần)
Kính lạy:

 • Hoàng Thiên, Hậu Thổ chư vị Tôn thần.
 • Ngài Đông Trù Tư mệnh Táo phủ Thần quân.
 • Ngài Bản gia thổ địa Long mạch Tôn thần.
 • Các Ngài Ngũ phương, Ngũ thổ; Phúc đức Tôn thần.
 • Ngài tiền hậu địa chủ tài thần.
 • Các ngài Tôn thần cai quản ở trong khu vực này.

Hôm nay là ngày rằm (15) tháng 6 năm Quý Mão 2023.
Tín chủ con là ……………………………………………………..
Ngụ tại ………………………………………………………………..

Thành tâm sửa biện, hương hoa lễ vật kim ngân trà quả và các thứ cúng dâng, bày ra trước án.

Xem thêm:  Văn Khấn Mùng 1 Gia Tiên Và Thần Linh: Đơn Giản Nhưng Đầy Đủ

Chúng con thành tâm kính mời:

 • Ngài Kim niên đương cai Thái Tuế chí đức Tôn thần.
 • Ngài Bản cảnh Thành hoàng Chư vị Đại Vương
 • Ngài Đông trù Tư mệnh Táo phủ Thần quân.
 • Ngài Bản gia Thổ địa, Long mạch Tôn thần,
 • Các ngài Ngũ Phương, Ngũ Thổ, Phúc đức chính thần, các vị Tôn thần cai quản trong khu vực này.

Cúi xin các Ngài thương xót tín chủ. Giáng lâm trước án, chứng giám lòng thành, thụ hưởng lễ vật, phù trì tín chủ chúng con toàn gia an lạc, công việc hanh thông. Người người được bình an, lộc tài tăng tiến, tâm đạo mở mang, sở cầu tất ứng, sở nguyện tòng tâm.

Dãi tấm lòng thành cúi xin chứng giám.
Cẩn cáo.

Văn khấn gia tiên vào ngày rằm tháng 6 âm lịch

Muốn cúng tổ tiên, chúng ta phải khấn thần ngoại trước, thần nội sau theo nghi thức dưới đây:

Nam mô A Di Đà Phật! (3 lần)
Kính lạy:

 • Hoàng Thiên, Hậu Thổ chư vị Tôn thần.
 • Ngài Bản cảnh Thành Hoàng, ngài Bản xứ Thổ địa, ngài Bản gia Táo Quân cùng chư vị Tôn Thần.
 • Tổ tiên, Hiển khảo, Hiển Tỷ, chư vị Hương linh (nếu bố, mẹ còn sống thì thay bằng Tổ Khảo, Tổ Tỷ)

Tín chủ (chúng) con là:…… Ngụ tại:……

Hôm nay là ngày rằm (15), tháng 6, năm Quý Mão 2023.

Gặp tiết ngày rằm, tín chủ chúng con cảm nghĩ thâm ân trời đất, chư vị Tôn thần, nhớ đức cù lao tiên tổ, mỗi niệm không quên. Do đó, chúng con sắm sanh lễ vật, sửa sang hương đăng, trần thiết trà quả dâng lên trước án.

Xem thêm:  Văn khấn Tết Đoan Ngọ 2023: Những bài cúng đầy ý nghĩa

Chúng con kính mời:

 • Ngài Bản cảnh Thành hoàng Chư vị Đại Vương.
 • Ngài Bản xứ Thần linh Thổ địa.
 • Ngài Bản gia Táo quân, Ngũ phương, Long mạch, Tài thần.

Cúi xin giáng lâm trước án, chứng giám lòng thành thụ hưởng lễ vật.

Chúng con kính mời các cụ Tổ Khảo, Tổ Tỷ, chư vị Hương linh gia tiên nội ngoại họ…, cúi xin thương xót con cháu giáng về linh sàng, chứng giám tâm thành, thụ hưởng lễ vật.

Tín chủ con lại kính mời các vị vong linh, Tiền chủ, Hậu chủ ở trong nhà này, đất này đồng lâm án tiền, đồng lai hâm hưởng, phù hộ cho toàn gia chúng con thân cung khang khái, bản mệnh bình an. Bốn mùa không hạn ách nào xâm, tám tiết hưởng vinh quang thịnh vượng.

Dãi tấm lòng thành cúi xin chứng giám.
Cẩn cáo.