Văn khấn Giao thừa ngoài trời ngắn gọn mọi người cần biết để cầu năm mới an khang, thịnh vượng

Văn khấn Giao thừa ngoài trời ngắn gọn là điều không thể thiếu trong cúng Giao thừa 2023. Với văn khấn Giao thừa ngoài trời ngắn gọn này, chúng ta có thể cầu mong sự an khang, thịnh vượng cho năm mới. Hãy cùng tìm hiểu về văn khấn này nhé!

Văn khấn giao thừa ngoài trời ngắn gọn

Nam mô A Di Đà Phật! Nam mô A Di Đà Phật! Nam mô A Di Đà Phật! Kính lạy:

 • Đức Đương lai hạ sinh Di Lặc Tôn Phật
 • Hoàng Thiên, Hậu Thổ, chư vị Tôn Thần.
 • Ngài Cựu Niên Sở Vương hành khiển, Biểu Tào phán quan.
 • Tân niên Ngô Vương hành khiển; Hứa Tào phán quan năm Quý Mão 2023
 • Bản xứ Thổ địa phúc đức chính thần, Ngũ phương long mạch điền chủ tiếp dẫn tài thần

Nay là phút giao thừa giữa năm Nhâm Dần và năm Quý Mão. Chúng ta là ……, Tuổi: ……
Ngụ tại …………………………………………..

Phút thiêng giao thừa vừa tới, năm cũ đã qua đi và chúng ta đón mừng năm mới. Tam dương khai thái, vạn tượng canh tân. Ngài Thái Tuế, tôn thần trên, vâng lệnh Thượng Đế giám sát vạn dân, dưới bảo hộ sinh linh tảo trừ yêu nghiệt. Quan cũ về triều đế khuyết, lưu phúc lưu ân. Quan mới xuống thay, thể đức hiếu sinh, ban tài tiếp lộc. Nhân buổi tân xuân, chúng con thành tâm sửa biện hương hoa phẩm vật, nghi lễ cung trần, dâng lên trước án. Cúng dâng Phật Thánh, dâng hiến Tôn Thần, đốt nén tâm hương, dốc lòng bái thỉnh.

Xem thêm:  Tổng hợp những mẫu văn khấn chuẩn nhất hiện nay

Chúng con kính mời:

 • Ngài Cựu niên Đương cai
 • Ngài Tân niên Đương cai Thái Tuế Chí đức Tôn thần
 • Ngài Bản cảnh Thành Hoàng
 • Chư vị Đại Vương
 • Ngài Bản xứ Thần Linh Thổ Địa
 • Phúc Đức Chính Thần
 • Các Ngài Ngũ phương, Ngũ thổ, Long mạch Tài Thần
 • Bản gia Táo Quân và chư vị Thần Linh cai quản ở trong xứ này.

Cúi xin giáng lâm trước án thụ hưởng lễ vật.

Nguyện cho chúng con: Minh niên khang thái, trú dạ cát tường. Độ cho chúng con mọi duyên thuận lợi, công việc hanh thông. Người người được chữ bình an, tháng ngày được hưởng phần lợi lộc. Âm phù – Dương trợ, sở nguyện tòng tâm. Bốn mùa không hạn ách nào xâm, tám tiết có điềm lành tiếp ứng.

Dãi tấm lòng thành, cúi xin chứng giám.

Nam mô Bồ tát Ma ha tát đại chứng minh.
(Lạy 3 lạy)

Văn Khấn Giao Thừa Ngoài Trời Ngắn Gọn

Văn khấn Giao thừa trong nhà ngắn gọn

Nam mô A Di Đà Phật (Ba lần).
Kính lạy: Đức đương lai hạ sinh Di Lặc Tôn Phật.
Hoàng Thiên hậu Thổ chư vị tôn Thần.
Ngài bản cảnh Thành Hoàng chư vị đại Vương.
Ngài bản xứ Thần linh Thổ địa. Ngài định Phúc Táo quân. Các ngày Địa Chúa Long mạch Tôn Thần và tất cả các Thần linh cai quản trong khu vực này.

Các Cụ Tổ tiên nội ngoại chư vị tiên Linh.

Nay là giờ phút Giao thừa năm Quý Mão 2023. Chúng con là: ……………………….

Xem thêm:  Văn Khấn Cúng Cô Hồn Tháng 7 Năm 2023 Đầy Đủ Và Chuẩn Nhất

Ngụ tại: …………………………

Phút Giao thừa vừa tới, theo Vận luật, tống cựu nghinh tân, giờ Tý đầu Xuân, đón mừng Nguyên Đán. Chúng con thành tâm sửa biện hương hoa vật phẩm, nghi lễ cung trần, dâng lên trước Án, cúng dâng Phật Thánh, dâng hiến Tôn Thần, đốt nén tâm hương dốc lòng bái thỉnh.

Chúng con kính mời:

 • Ngài bản cảnh Thành Hoàng chư vị đại Vương.
 • Ngài bản xứ Thần linh Thổ địa.
 • Ngài định Phúc Táo quân.
 • Ngài Phúc Đức chính Thần.
 • Các Ngài Ngũ Phương, Ngũ Thổ, Long mạch tài Thần.
 • Ngài Bản Gia Táo Quân.
 • Các ngày Địa Chúa Long mạch Tôn Thần và tất cả các Thần linh cai quản trong khu vực này.

Cúi xin giáng lâm trước Án, thụ hưởng lễ vật.

Chúng con lại kính mời: các cụ Tiên Linh Cao Tằng Tổ Khảo, Cao Tằng Tổ Tỷ, Bá Thúc Huynh Đệ, cô di Tỷ, Muội, nội ngoại Tộc chư vị Hương Linh, cúi xin giáng về Linh Sàng hâm hưởng lễ vật.

Chúng con lại kính mời các vị Vong Linh tiền Chủ hậu Chủ, y thảo phụ mộc ở trong đất này, nhân tiết Giao thừa, giáng lâm trước Án, chiêm ngưỡng Tôn Thần, thụ hưởng lễ vật.

Nguyện cho chúng con: Minh niên khang thái, trú dạ cát tường. Độ cho chúng con mọi duyên thuận lợi, công việc hanh thông. Người người được chữ bình an, tháng ngày được hưởng phần lợi lộc. Âm phù – Dương trợ, sở nguyện tòng tâm. Bốn mùa không hạn ách nào xâm, tám tiết có điềm lành tiếp ứng.

Xem thêm:  Văn Khấn - Kết Nối Với Đức Ông

Dãi tấm lòng thành, cúi xin chứng giám.

Cẩn cáo.