Văn Khấn Xin Lộc Gia Tiên Linh Ứng Tại Nhà

Không cần phải đi đâu xa, bạn đã có thể thực hiện văn khấn xin lộc gia tiên ngay tại nhà. Gia đình chúng ta, với sự phước đức lớn lao và những hành động tốt đẹp, sẽ được sự bảo hộ của tổ tiên. Dưới đây là nội dung của bài cúng xin lộc do đội ngũ chuyên gia của chúng tôi tổng hợp.

Văn Khấn Xin Lộc Làm Ăn Tại Nhà

Bài văn khấn xin lộc gia tiên sau đây dành cho những người kinh doanh và buôn bán:

“Nam Mô A Di Đà Phật (3 lần)
Con lạy 9 phương trời
Con lạy 10 phương chư phật
Con lạy chư phật 10 phương
Tín chủ con tên là …
Đồng gia quyến đẳng chúng con ngụ tại địa chỉ số nhà …
Con xin kính lễ …
Hôm nay là ngày… tháng… năm…
Con thành tâm tu thiết lễ nghi (tên lễ …)
Xin dâng kính mời: Liệt Vị Tôn Thần Bản Cảnh Tiền Hậu Linh Chúa Đất, Thần Tài Tiền Vị, Thần Lộc Triệu Công Minh Thần Linh Bản Xứ Nơi đây. Quang lâm trước án chứng minh công đức chứng giám lòng thành thụ hưởng lễ vật. Nguyện cầu phù hộ độ trì cho chúng con toàn thân khỏe mạnh, thân cung hưng thới, mạng vị bình an, căn lành thêm lớn. Năm sung giải xung, tháng hạn giải hạn, tai qua nạn khỏi bách bệnh tiêu tan vạn bệnh tiêu trừ. Ông ban tài tiếp lộc dẫn khách xa đưa khách gần cho con đông cửa hàng đắt cửa hiệu.

Nếu con có duyên gặp đối tác ngày hôm nay ông khai sáng trí tuệ thông minh để chúng con bàn về công việc kinh doanh đôi bên thống nhất ý kiến tốt đẹp để mọi việc hanh thông suôn sẻ mọi việc Phúc Lộc Thọ đầy đủ. Chúng con lễ mỏng tâm thành xin dâng kính cúi xin ông phù hộ độ trì. Cho con sở cầu như ý, cho con sở nguyện được tòng tâm.
Con xin bái tạ …
Nam mô a di đà phật (3 lần)”

Xem thêm:  Văn cúng giao thừa năm Quý Mão 2023 trong nhà, ngoài trời chuẩn nhất

Văn Khấn Cầu Công Danh Tại Nhà

Nếu bạn muốn xin lộc cho công danh và sự nghiệp, bạn có thể tham khảo bài viết dưới đây:

“Nam mô a di Đà Phật!
Nam mô a di Đà Phật!
Nam mô a di Đà Phật!
Con lạy chín phương trời, mười phương chư phật, chư phật mười phương
Kính lạy ngài Hoàng Thiên Hậu Thổ chư vị Tôn Thần
Con kính lạy ngài Đông Trù Tư mệnh Táo phủ Thần quân, Ngũ phương Ngũ thổ, Phúc đức chính Thần.
Con kính lạy các ngài Thần linh cai quản trong xứ này
Các cụ Cao Tằng Tổ khảo, Cao Tằng Tổ tỷ
Thúc bá đệ huynh và các hương linh nội ngoại
Hôm nay là ngày … tháng … năm …
Tín chủ con là: ……
Ngụ tại: …………………………… cùng toàn gia quyến
Thành tâm sửa biện hương hoa, lễ vật, trà quả và các thứ cúng dâng, bày lên trước án
Chúng con thành tâm kính mời:
Các vị Tôn thần cai quản trong khu vực này
Hương hồn gia tiên nội, ngoại
Cúi xin các Ngài thương xót tín chủ
Giáng lâm trước án.
Chứng giám lòng thành.
Thụ hưởng lễ vật
Phù trì tín chủ chúng con:
Toàn gia an lạc, mọi việc hanh thông
Người người được chữ bình an
Tám tiết vinh khang thịnh vượng
Lộc tài tăng tiến, tâm đạo mở mang
Sở cầu tất ứng, sở nguyện tòng tâm
Dãi tấm lòng thành, cúi xin chứng giám
Cẩn cáo!”

Văn Khấn Xin Lộc Cầu Danh Tại Nhà

Hãy tham khảo nội dung bài khấn xin lộc tại nhà đầy đủ và chi tiết nhất:

Xem thêm:  Văn khấn cúng đất đai trong nhà chi tiết, đầy đủ nhất

“Con nam mô a di Đà Phật (3 lần, 3 lễ)
Con xin kính lạy:
Hoàng Thiên, hậu thổ, Chư vị tôn thần (1 lễ)
Ngài đương cai Thái tuế…. Vương Hành khiển, chí Đức tôn thần (1 lễ)
Bản cảnh thành hoàng đương xứ đại vương
Bản xứ thổ địa
Định phúc táo Quân,
Đông Trù Tư mệnh, phúc đức chính thần
Ngũ phương long mạch tiếp dẫn tài thần
Thần linh, Chúa đất, tiền hậu địa chủ, cùng các chư vị cai quản nơi này (1 lễ)
Con xin kính lạy:
Hội đồng gia tiên tộc Đường (1 lễ)
Cao tằng tổ khảo
Cao tằng tổ tỷ
Bá, thúc, huynh, đệ
Cô di, tỷ muội … (1 lễ)
Con xin kính lạy:
Hội đồng bà cô, ông mãnh (1 lễ)
Bà cô, ông mãnh tổ, Cửu Huyền thất tổ
Các các bà cô, ông mãnh, các chi, các phái, các ngành, cùng cô cậu bé đỏ tại gia (1 lễ)
Kính mời ông bà tiền chủ…. (nếu có) (1 lễ)
Hôm nay ngày… Tháng…. Năm…
Con (chúng con) là… ..tuổi…
Thành Tâm tu lễ…. Hương hoa, …
Thắp nén nhang thơm, quỳ trước bàn thờ gia tiên, tiền tổ,
Kính xin hội đồng thổ công, hội đồng gia tiên, dẫn lối, chỉ đường cho chúng con … (kêu cầu việc cần xin)
Nay con, người Trần mắt thịt, con ăn chưa sạch, con Bạch chưa thông, sơ tâm, lầm lỗi vẫn còn, chưa biết đường mà lội, biết lối mà tu … nhầm con xin xá, lỗi con xin thương …
Xin hội đồng thổ công, hội đồng gia tiên, bà cô ông mãnh, dẫn lỗi chỉ đường cho con, khai thông, khai sáng cho con được …. (kêu cầu việc cần xin)
Cho con tài lộc hanh thông, công việc ổn định, gặp chúng gặp bạn, gặp vạn sự lành, …
Chẳng biết nói chi, chẳng biết nói gì …
Dãi tấm lòng thành, cúi xin chứng giám …
Xin đài… (Không xin quá 3 lần, xin 3 lần không được, coi như là không được)
Con Nam mô a di Đà Phật (3 lần 3 lễ)”

Xem thêm:  Bí quyết chuẩn bị lễ cúng ông Công ông Táo theo chuyên gia phong thủy

Văn Khấn Xin Lộc Buôn Bán Tại Nhà

Hãy thể hiện lòng thành tâm và cầu xin gia tiên tiền tổ của gia đình để gia tăng tài lộc trong các hoạt động kinh doanh và buôn bán. Nội dung của bài văn khấn như sau:

“Nam mô a di Đà Phật!
Nam mô a di Đà Phật!
Nam mô a di Đà Phật!
Con lạy chín phương trời, mười phương Chư Phật, Chư phật mười phương.
Kính lạy ngài Hoàng Thiên Hậu Thổ chư vị Tôn thần.
Con kính lạy ngài Đông Trù Tư mệnh Táo phủ Thần quân.
Con kính lạy Thần tài vị tiền.
Con kính lạy các ngài Thần linh, Thổ địa cai quản trong xứ này.
Tín chủ con là:…
Ngụ tại: số nhà…đường…. quận….huyện…tỉnh…, Việt Nam.
Hôm nay là ngày…tháng…năm…
Tín chủ thành tâm sửa biện, hương hoa, lễ vật, kim ngân, trà quả và các thứ cúng dâng, bày ra trước án kính mời ngài Thần Tài vị tiền.
Cúi xin Thần Tài thương xót tín chủ, giáng lâm trước án, chứng giám lòng thành, thụ hưởng lễ vật phù trì tín chủ chúng con an ninh khang thái, vạn sự tốt lành, gia đạo hưng long thịnh vượng, lộc tài tăng tiến, tâm đạo mở mang, sở cầu tất ứng, sở nguyện tòng tâm, cầu xin hôm nay được trúng lô/ trúng đề (Đọc tên con số định xin thần linh phù hộ và đài chơi ngày hôm đó).
Chúng con lễ bạc tâm thành, trước án kính lễ cúi xin được phù hộ độ trì.
Nam mô a di Đà Phật!
Nam mô a di Đà Phật!
Nam mô a di Đà Phật!”

Để những lời cầu nguyện của bạn linh ứng, hãy đọc bài cúng với tấm lòng thành tâm và tích cực thực hiện những việc thiện. Chúc bạn thành công.

Phong Thủy 69