Văn khấn ngày mùng 1 tháng 6 âm lịch theo truyền thống Việt Nam

VăN KhấN NgàY MùNg 1 TháNg 6 âM LịCh Theo TruyềN ThốNg ViệT Nam

Dưới đây là ý nghĩa ngày mùng 1 và văn khấn mùng 1 tháng 6 âm lịch theo phong tục lâu đời của Việt Nam.

Ý nghĩa ngày mùng 1 hàng tháng

Theo quan niệm lâu đời của người Việt Nam, ngày mùng 1 được gọi là ngày sóc. Từ “sóc” có nghĩa là khởi đầu, bắt đầu. Ngày mùng 1 là ngày bắt đầu của một tháng nên được gọi là ngày sóc.

Người Việt coi ngày sóc là ngày tưởng nhớ tổ tiên, cúng ông bà, ông vải. Ngày sóc còn có ý nghĩa “cát tường”, xem là ngày tốt nhất trong tháng. Cúng vào mùng 1 hoặc chiều ngày 29, 30 đều được.

Ảnh Minh Họa

Lễ vật cúng ngày mùng 1 hàng tháng đơn giản, gồm: Hương hoa, Trầu rượu, Nước, Hoa quả.

Cách sắm lễ và bài văn khấn ngày mùng 1 hàng tháng

Xin giới thiệu bài văn khấn Thổ Công và các vị Thần trong nhà ngày mùng 1 tháng 6 âm lịch:

Nam mô A Di Đà Phật! (3 lần)

Kính lạy:

  • Hoàng Thiên, Hậu Thổ chư vị Tôn thần.
  • Ngài Đông Trù Tư mệnh Táo phủ Thần quân.
  • Ngài Bản gia thổ địa Long mạch Tôn thần.
  • Các Ngài Ngũ phương, Ngũ thổ; Phúc đức Tôn thần.
  • Ngài tiền hậu địa chủ tài thần.
  • Các ngài Tôn thần cai quản ở trong khu vực này.
Xem thêm:  Chi tiết bài cúng và cách cúng cô hồn hàng tháng (cúng mùng 2 và 16 Âm lịch) và Rằm tháng 7

Hôm nay là ngày 1 tháng 6 năm Nhâm Dần 2022

Tín chủ con là ………………………………………………
Ngụ tại ………………………………………………………………..

Chúng con thành tâm sửa biện, hương hoa lễ vật kim ngân trà quả và các thứ cúng dâng, bày ra trước án.

Chúng con thành tâm kính mời:
Ngài Kim niên đương cai Thái Tuế chí đức Tôn thần.
Ngài Bản cảnh Thành hoàng Chư vị Đại Vương
Ngài Đông trù Tư mệnh Táo phủ Thần quân.
Ngài Bản gia Thổ địa, Long mạch Tôn thần,
Các ngài Ngũ Phương, Ngũ Thổ, Phúc đức chính thần, các vị Tôn thần cai quản trong khu vực này.

Cúi xin các Ngài thương xót tín chủ. Giáng lâm trước án, chứng giám lòng thành, thụ hưởng lễ vật, phù trì tín chủ chúng con toàn gia an lạc, công việc hanh thông. Người người được bình an, lộc tài tăng tiến, tâm đạo mở mang, sở cầu tất ứng, sở nguyện tòng tâm.

Dãi tấm lòng thành cúi xin chứng giám.

Cẩn cáo.

Xin giới thiệu bài văn khấn gia tiên ngày mùng 1 tháng 6 âm lịch

Muốn cúng tổ tiên thì phải khấn thần ngoại trước, thần nội sau theo nghi thức dưới đây:

Nam mô A Di Đà Phật! (3 lần)

Kính lạy:

  • Hoàng Thiên, Hậu Thổ chư vị Tôn thần.
  • Ngài Bản cảnh Thành Hoàng, ngài Bản xứ Thổ địa, ngài Bản gia Táo Quân cùng chư vị Tôn Thần.
  • Tổ tiên, Hiển khảo, Hiển Tỷ, chư vị Hương linh (nếu bố, mẹ còn sống thì thay bằng Tổ Khảo, Tổ Tỷ)
Xem thêm:  Tổng hợp các bài văn khấn giao thừa ngoài trời, trong nhà, cơ quan,… năm 2023 Quý Mão ngắn gọn, chi tiết nhất

Tín chủ (chúng) con là:…… Ngụ tại:……

Hôm nay là ngày 1 tháng 6 năm Nhâm Dân 2022

Gặp tiết ngày mùng 1, tín chủ chúng con cảm nghĩ thâm ân trời đất, chư vị Tôn thần, nhớ đức cù lao tiên tổ, mỗi niệm không quên. Do đó, chúng con sắm sanh lễ vật, sửa sang hương đăng, trần thiết trà quả dâng lên trước án. Chúng con kính mời:

Ngài Bản cảnh Thành hoàng Chư vị Đại Vương.
Ngài Bản xứ Thần linh Thổ địa.
Ngài Bản gia Táo quân, Ngũ phương, Long mạch, Tài thần.

Cúi xin giáng lâm trước án, chứng giám lòng thành thụ hưởng lễ vật.

Chúng con kính mời các cụ Tổ Khảo, Tổ Tỷ, chư vị Hương linh gia tiên nội ngoại họ…, cúi xin thương xót con cháu giáng về linh sàng, chứng giám tâm thành, thụ hưởng lễ vật.

Tín chủ con lại kính mời các vị vong linh, Tiền chủ, Hậu chủ ở trong nhà này, đất này đồng lâm án tiền, đồng lai hâm hưởng, phù hộ cho toàn gia chúng con thân cung khang khái, bản mệnh bình an. Bốn mùa không hạn ách nào xâm, tám tiết hưởng vinh quang thịnh vượng.

Dãi tấm lòng thành cúi xin chứng giám.

Cẩn cáo.