Văn khấn gia tiên mùng 1, ngày rằm hàng tháng theo truyền thống Việt Nam

Văn Khấn Gia Tiên Mùng 1, Ngày Rằm Hàng Tháng Theo Truyền Thống Việt Nam

Văn Khấn Gia Tiên Mùng 1, Ngày Rằm Hàng Tháng Theo Truyền Thống Việt Nam Lễ cúng vào mùng 1 và ngày rằm thường là lễ chay: Hương, hoa, trầu cau, quả, tiền vàng…

Theo quan niệm lâu đời của người Việt Nam, ngày mùng 1 gọi là ngày Sóc. Nguyên nghĩa từ “sóc” là khởi đầu, bắt đầu. Mùng 1 là ngày bắt đầu của một tháng nên gọi là ngày Sóc. Ngày rằm gọi là ngày Vọng. Vọng có nghĩa là nhìn xa trông rộng, ngày mặt trăng, mặt trời đối xứng nhau ở hai cực xa nhất trong tháng.

Người Việt ta coi ngày Sóc, Vọng là ngày tưởng nhớ tổ tiên, cúng ông bà, ông vải. Cúng vào mùng 1 và ngày rằm, hoặc cúng vào chiều ngày 29, 30 và chiều ngày 14 âm lịch hàng tháng đều được.

Lễ cúng vào mùng 1 và ngày rằm thường là lễ chay: Hương, hoa, trầu cau, quả, tiền vàng. Ngoài lễ chay cũng có thể cúng thêm lễ mặn vào ngày này gồm: Rượu, thịt gà luộc, các món mặn.

Sắm lễ mùng 1 và ngày rằm chủ yếu là thành tâm kính lễ, cầu xin lễ vật có thể rất giản dị:

– 1 hũ rượu

– 1 lọ hoa tươi

– 1 đĩa quả tươi

– 1 cốc nước

Xem thêm:  XEM BÓI MIỄN PHÍ ONLINE 0966662332

– Trầu, cau

Dưới đây là bài văn khấn gia tiên mùng 1, ngày rằm hàng tháng:

Nam mô A Di Đà Phật!

Nam mô A Di Đà Phật!

Nam mô A Di Đà Phật!

Con lạy chín phương trời, mười phương chư Phật, chư Phật mười phương.

Con kính lạy Hoàng thiên Hậu Thổ chư vị Tôn thần.

Con kính lạy ngài Bản cảnh Thành Hoàng, ngài Bản xứ Thổ địa, ngài Bản gia Táo Quân cùng chư vị Tôn Thần.

Con kính lạy Tổ tiên, Hiển khảo, Hiển Tỷ, chư vị Hương linh (nếu bố, mẹ còn sống thì thay bằng Tổ Khảo, Tổ Tỷ).

Hương chủ (chúng) con tên là:… Sống tại:… xã,… huyện,… tỉnh.

Hôm nay là ngày … tháng … năm Quỹ Mão – 2022, tín chủ con nhờ ơn đức trời đất, chư vị Tôn thần, cù lao Tiên Tổ, thành tâm sắm lễ, hương, hoa, trà quả, thắp nén tâm hương dâng lên trước án.

Chúng con kính mời: Bản cảnh Thành hoàng Chư vị Đại Vương, ngài Bản xứ Thần linh Thổ địa, ngài Bản gia Táo quân, Ngũ phương, Long Mạch, Tài thần.

Cúi xin các ngài giáng lâm trước án, chứng giám lòng thành thụ hưởng lễ vật.

Chúng con kính mời các cụ Tổ khảo, Tổ tỷ, chư vị Hương linh gia tiên nội ngoại họ…, cúi xin thương xót con cháu linh thiêng hiện về, chứng giám tâm thành, thụ hưởng lễ vật.

Tín chủ con lại kính mời các vị Tiền chủ, Hậu chủ ngụ tại nhà này, đồng lâm án tiền, đồng lai hâm hưởng, phù hộ cho gia đình chúng con luôn luôn mạnh khỏe, mọi sự bình an, vạn sự tốt lành, làm ăn phát tài, gia đình hòa thuận.

Xem thêm:  Lễ cúng 3 ngày (cúng tam chiêu), Bài cúng mở cửa mả 3 ngày

Chúng con lễ bạc tâm thành, trước án kính lễ, cúi xin được phù hộ độ trì.

Nam mô A Di Đà Phật!

Nam mô A Di Đà Phật!

Nam mô A Di Đà Phật!

Văn khấn gia tiên ngày mùng 2 Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 Văn khấn hóa vàng Tết Nguyên Đán Quý Mão 2023 Văn khấn ngày vía Thần Tài năm Quý Mão 2023 theo truyền thống Việt Nam Văn khấn rằm tháng Giêng năm Quý Mão 2023 theo truyền thống Việt Nam

* Thông tin trong bài mang tính chất tham khảo