Cúng rằm gia tiên và thổ công: Văn khấn rằm tháng 6 Âm lịch 2022

Văn Khấn Rằm Tháng 6 Âm Lịch 2022, Bài Cúng Rằm Gia Tiên Và Thổ Công Chuẩn Nhất

Văn Khấn Rằm Tháng 6 Năm Nhâm Dần 2022 Cúng Rằm Gia Tiên, Thổ Công Chuẩn Nhất

Theo quan niệm lâu đời của người Việt Nam, ngày rằm gọi là ngày vọng. Vọng có nghĩa là nhìn xa trông rộng, ngày mặt trăng, mặt trời đối xứng nhau ở hai cực xa nhất trong tháng. Người Việt ta coi ngày Vọng là ngày tưởng nhớ tổ tiên, cúng ông bà, ông vải. Ngày Vọng còn có ý nghĩa “Cát tường” xem ngày tốt xấu thấy là ngày tốt nhất trong tháng.

Vào ngày rằm Âm lịch, các gia đình Việt Nam thường làm lễ cúng gia tiên, gia thần để cầu xin cho mọi người trong gia đình được khỏe mạnh, bình an và may mắn.

Lễ vật ngày rằm cúng gia tiên, cúng thổ công:

 • Hương hoa;
 • Trầu rượu;
 • Hoa quả;
 • Nước.

Văn khấn ngày rằm cúng gia tiên

Nam mô A Di Đà Phật! (3 lần, 3 lạy)

 • Con kính lạy chín phương Trời, mười phương Chư Phật và Chư Phật mười phương.
 • Con kính Hoàng thiên Hậu Thổ chư vị Tôn thần.
 • Con kính ngài Bản cảnh Thành Hoàng, ngài Bản xứ Thổ địa, ngài Bản gia Táo Quân cùng chư vị Tôn Thần.
 • Con kính lạy Tổ tiên, Hiển khảo, Hiển Tỷ cùng chư vị Hương linh (nếu bố, mẹ còn sống thì thay bằng Tổ Khảo, Tổ Tỷ)
Xem thêm:  Tận hưởng không khí tinh thần trong lễ cúng gia tiên ngày mùng 1, ngày rằm hàng tháng theo truyền thống Việt Nam

Tín chủ (chúng) con tên là: …… ………………………………. Ngụ tại: ……………………………………………………..

Hôm nay là ngày 15 tháng 6 năm Nhâm Dần 2022, tín chủ con nhờ ơn đức trời đất và chư vị Tôn thần, cù lao Tiên Tổ, thành tâm bày biện sắm lễ, hương, hoa trà quả và thắp nén tâm hương dâng lên trước án.

Chúng con xin kính mời: Bản cảnh Thành hoàng Chư vị Đại Vương, ngài Bản xứ Thần linh Thổ địa, ngài Bản gia Táo quân, Tài thần, Ngũ phương, Long Mạch.

Con cúi xin các ngài giáng lâm trước án, chứng giám cho lòng thành thụ hưởng lễ vật.

Chúng con thành tâm kính mời các cụ Tổ Khảo, Tổ Tỷ, chư vị Hương linh gia tiên nội ngoại họ…, Cúi xin thương xót con cháu linh thiêng hiện về, xin chứng giám tâm thành, thụ hưởng lễ vật.

Tín chủ con xin kính mời các vị Tiền chủ, Hậu chủ ngụ tại nhà này, đồng lâm án tiền, đồng lai hâm hưởng, phù hộ gia trì cho chúng con luôn luôn mạnh khỏe, mọi sự bình an, vạn sự tốt lành, làm ăn phát tài, gia đình thuận hoà.

Chúng con lễ bạc tâm thành, trước án kính lễ, cúi xin được phù hộ che chở.

Nam mô A Di Đà Phật! (3 lần, 3 lạy)

Bài cúng ngày rằm cúng Thổ công và các vị thần

Nam mô A Di Đà Phật! (3 lần, 3 lạy)

 • Con xin kính lạy chín phương Trời, mười Phương Chư Phật và Chư Phật mười phương.
 • Con kính lạy Hoàng thiên, Hậu Thổ cùng chư vị Tôn thần.
 • Con xin kính lạy ngài Đông Thần Quân.
 • Con kính lạy các ngài Ngũ phương, Ngũ thổ và Phúc đức Tôn thần.
 • Con kính lạy ngài tiền hậu địa chủ tài thần.
 • Con thành tâm kính lạy ngài Bản gia thổ địa Long Mạch.
 • Con kính lạy các Ngài Tôn thần cai quản trong khu vực này.
Xem thêm:  Văn khấn ngoài mộ trước ngày giỗ - Cách cúng giỗ mới nhất

Tín chủ (chúng) con tên là: ……………………………………………… Ngụ tại: ………………………………………………….

Hôm nay là ngày 15 tháng 6 năm Nhâm Dần 2022 tín chủ chúng con xin thành tâm sửa biện hương hoa lễ vật, kim ngân trà quả và đốt nén hương thơm kính dâng lên trước án.

Chúng con xin thành tâm kính mời: Ngài Kim Niên đương cai Thái Tuế chí đức Tôn thần, ngài Bản cảnh Thành hoàng Chư vị Đại Vương, ngài Đông trù Tư mệnh Táo phủ Thần quân và ngài Bản gia Thổ Địa, Long Mạch Tôn thần, các ngài Ngũ Phương, Ngũ Thổ, Phúc đức chính thần và các vị Tôn thần cai quản trong khu vực này.

Chúng con cúi xin các Ngài thương xót thương tín chủ giáng lâm trước án, chứng giám cho tấm lòng thành, thụ hưởng lễ vật, phù trì tín chủ chúng con toàn gia an lạc công việc hanh thông.

Người người được hưởng sự bình an, lộc tài tăng tiến, tâm đạo mở mang, sở cầu tất ứng, sở nguyện tòng tâm.

Chúng con xin lễ bạc tâm thành, trước án kính lễ, cúi xin được phù hộ che chở, độ trì.

Nam mô A Di Đà Phật! (3 lần kèm 3 lạy)

FAQs

1. Ai nên cúng gia tiên và thổ công vào ngày rằm?
Ngày rằm là ngày tưởng nhớ tổ tiên, cúng ông bà, ông vải. Vì vậy, tất cả gia đình Việt Nam đều nên cúng gia tiên và thổ công vào ngày rằm Âm lịch.

Xem thêm:  Bài cúng phóng sinh Phật tử nên biết

2. Cúng gia tiên và thổ công có ý nghĩa gì?
Cúng gia tiên và thổ công có ý nghĩa cầu xin cho mọi người trong gia đình được khỏe mạnh, bình an và may mắn. Đồng thời, cúng cầu các vị thần trở thành phù hộ, mang lại sự bình an và phát tài cho gia đình.

3. Lễ vật cúng gia tiên và thổ công bao gồm những gì?
Lễ vật cúng gia tiên và thổ công thường bao gồm hương hoa, trầu rượu, hoa quả và nước.

Conclusion

Ngày rằm là dịp lý tưởng để cúng gia tiên và thổ công, mang lại sự bình an và may mắn cho gia đình. Việc thực hiện văn khấn đúng cách sẽ thu hút sự quan tâm và chú ý từ các vị thần. Mong rằng bài viết này đã cung cấp cho bạn những thông tin hữu ích về cách cúng rằm gia tiên và thổ công. Hãy thực hiện nghi lễ này một cách trang trọng và thành công!