Vọng Rằm tháng 11 âm lịch 2023: Khám phá truyền thống văn khấn tại Việt Nam

Theo quan niệm lâu đời của người Việt Nam, ngày Rằm được gọi là ngày Vọng. Vọng có nghĩa là nhìn xa trông rộng, ngày mặt trăng, mặt trời đối xứng nhau ở hai cực xa nhất trong tháng. Người Việt ta coi ngày Vọng là ngày tưởng nhớ tổ tiên, cúng ông bà, ông vải. Ngày Vọng còn có ý nghĩa “Cát tường” xem ngày tốt xấu thấy là ngày tốt nhất trong tháng.

Văn khấn thổ công và các vị thần trong nhà ngày Rằm tháng 11 âm lịch

Image1 Vọng Rằm Tháng 11 Âm Lịch 2023: Khám Phá Truyền Thống Văn Khấn Tại Việt Nam

Nam mô A Di Đà Phật! Kính lạy Hoàng Thiên, Hậu Thổ chư vị Tôn thần, Ngài Đông Trù Tư mệnh Táo phủ Thần quân, Ngài Bản gia thổ địa Long mạch Tôn thần, Các Ngài Ngũ phương, Ngũ thổ; Phúc đức Tôn thần, Ngài tiền hậu địa chủ tài thần và các ngài Tôn thần cai quản ở trong khu vực này.

Hôm nay là ngày Rằm (15) tháng 11 năm Quý Mão 2023. Tín chủ con là… Ngụ tại…

Thành tâm sửa biện, hương hoa lễ vật kim ngân trà quả và các thứ cúng dâng, bày ra trước án. Chúng con thành tâm kính mời Ngài Kim niên đương cai Thái Tuế chí đức Tôn thần, Ngài Bản cảnh Thành hoàng Chư vị Đại Vương, Ngài Đông trù Tư mệnh Táo phủ Thần quân, Ngài Bản gia Thổ địa, Long mạch Tôn thần, Các ngài Ngũ Phương, Ngũ Thổ, Phúc đức chính thần, các vị Tôn thần cai quản trong khu vực này. Cúi xin các Ngài thương xót tín chủ. Giáng lâm trước án, chứng giám lòng thành, thụ hưởng lễ vật, phù trì tín chủ chúng con toàn gia an lạc, công việc hanh thông. Người người được bình an, lộc tài tăng tiến, tâm đạo mở mang, sở cầu tất ứng, sở nguyện tòng tâm. Dãi tấm lòng thành cúi xin chứng giám. Cẩn cáo.

Xem thêm:  Văn khấn cúng xe hàng tháng, cúng xe mới, cầu bình an đi

Image2 Vọng Rằm Tháng 11 Âm Lịch 2023: Khám Phá Truyền Thống Văn Khấn Tại Việt Nam

Văn khấn gia tiên ngày Rằm tháng 11 âm lịch

Xin giới thiệu bài văn khấn gia tiên ngày Rằm tháng 11 âm lịch. Muốn cúng tổ tiên thì phải khấn thần ngoại trước, thần nội sau theo nghi thức dưới đây:

Nam mô A Di Đà Phật! Kính lạy Hoàng Thiên, Hậu Thổ chư vị Tôn thần, Ngài Bản cảnh Thành Hoàng, Ngài Bản xứ Thổ địa, Ngài Bản gia Táo Quân cùng chư vị Tôn Thần, Tổ tiên, Hiển khảo, Hiển Tỷ, chư vị Hương linh (nếu bố, mẹ còn sống thì thay bằng Tổ Khảo, Tổ Tỷ). Tín chủ (chúng) con là… Ngụ tại…

Hôm nay là ngày Rằm (15), tháng 11, năm Quý Mão 2023. Gặp tiết ngày Rằm, tín chủ chúng con cảm nghĩ thâm ân trời đất, chư vị Tôn thần, nhớ đức cù lao tiên tổ, mỗi niệm không quên. Do đó, chúng con sắm sanh lễ vật, sửa sang hương đăng, trần thiết trà quả dâng lên trước án. Chúng con kính mời Ngài Bản cảnh Thành hoàng Chư vị Đại Vương, Ngài Bản xứ Thần linh Thổ địa, Ngài Bản gia Táo quân, Ngũ phương, Long mạch, Tài thần. Cúi xin giáng lâm trước án, chứng giám lòng thành thụ hưởng lễ vật. Chúng con kính mời các cụ Tổ Khảo, Tổ Tỷ, chư vị Hương linh gia tiên nội ngoại họ…, cúi xin thương xót con cháu giáng về linh sàng, chứng giám tâm thành, thụ hưởng lễ vật. Tín chủ con lại kính mời các vị vong linh, Tiền chủ, Hậu chủ ở trong nhà này, đất này đồng lâm án tiền, đồng lai hâm hưởng, phù hộ cho toàn gia chúng con thân cung khang khái, bản mệnh bình an. Bốn mùa không hạn ách nào xâm, tám tiết hưởng vinh quang thịnh vượng.

Xem thêm:  Mâm Lễ & Bài Văn Khấn Cúng Cô Sáu

Dãi tấm lòng thành cúi xin chứng giám. Cẩn cáo.

FAQs

1. Vọng là ngày gì?
Vọng là ngày trước ngày Rằm, khi mặt trăng và mặt trời đối xứng nhau ở hai cực xa nhất trong tháng.

2. Ngày Vọng có ý nghĩa gì?
Ngày Vọng có ý nghĩa tưởng nhớ tổ tiên, cúng ông bà và ông vải. Cũng được coi là ngày tốt nhất trong tháng.

3. Có nên cúng tổ tiên vào ngày Rằm tháng 11 âm lịch không?
Cúng tổ tiên vào ngày Rằm tháng 11 âm lịch là một trong những nghi lễ truyền thống của người Việt Nam. Điều này giúp tôn vinh tổ tiên và duy trì truyền thống gia đình.

4. Có những vị thần nào cần khấn vào ngày Rằm?
Trong ngày Rằm, người Việt thường khấn các vị thần như Hoàng Thiên, Hậu Thổ, Đông Trù Tư mệnh, Bản gia Thổ địa, Ngũ phương, Ngũ thổ, và các vị thần cai quản trong khu vực của gia đình.

Kết luận

Ngày Rằm tháng 11 âm lịch là dịp để tưởng nhớ tổ tiên và cúng ông bà, ông vải. Văn khấn thổ công và khấn gia tiên là những hoạt động truyền thống để tôn vinh và tưởng nhớ tổ tiên. Chúng ta cần thực hiện các nghi lễ này với lòng thành kính và sự cảm nắng sâu sắc đối với tổ tiên và các vị thần. Hy vọng rằng việc tiếp tục duy trì và thực hiện các nghi lễ này sẽ mang lại bình an, may mắn và thành công cho gia đình chúng ta.

Xem thêm:  Văn khấn lễ Thành Phần (lễ sau khi đắp xong mộ) - Phong Thủy 69

Đọc thêm thông tin về Phong Thủy 69 để có những kiến thức phong thủy và tử vi hữu ích.