Văn Khấn Mùng 1 Tháng 7 Năm Quý Mão 2023 – Tôn Thần và Tổ Tiên

Image

Theo quan niệm lâu đời của người Việt Nam, ngày mùng 1 được coi là ngày sóc, ngày khởi đầu, bắt đầu. Đây là ngày tưởng nhớ tổ tiên, cúng ông bà và ý nghĩa “Cát tường” xem ngày tốt xấu thấy là ngày tốt nhất trong tháng. Cúng vào ngày mùng 1 hoặc chiều ngày 29, 30 đều được.

Bài Văn Khấn Thổ Công và Các Vị Thần trong Nhà

Nam mô A Di Đà Phật!
Kính lạy:

 • Hoàng Thiên, Hậu Thổ chư vị Tôn thần.
 • Ngài Đông Trù Tư mệnh Táo phủ Thần quân.
 • Ngài Bản gia thổ địa Long mạch Tôn thần.
 • Các Ngài Ngũ phương, Ngũ thổ; Phúc đức Tôn thần.
 • Ngài tiền hậu địa chủ tài thần.
 • Các ngài Tôn thần cai quản ở trong khu vực này.

Hôm nay là ngày 1 tháng 7 năm Quý Mão 2023.

Tín chủ con là ……………………………………………………..

Ngụ tại ………………………………………………………………..

Thành tâm sửa biện, hương hoa lễ vật kim ngân trà quả và các thứ cúng dâng, bày ra trước án.

Chúng con thành tâm kính mời:

 • Ngài Kim niên đương cai Thái Tuế chí đức Tôn thần.
 • Ngài Bản cảnh Thành hoàng Chư vị Đại Vương
 • Ngài Đông trù Tư mệnh Táo phủ Thần quân.
 • Ngài Bản gia Thổ địa, Long mạch Tôn thần,
 • Các ngài Ngũ Phương, Ngũ Thổ, Phúc đức chính thần, các vị Tôn thần cai quản trong khu vực này.
Xem thêm:  Cúng Mùng 2 Tết Quý Mão 2023 - Các Bài Văn Khấn Đầy Đủ Và Chính Xác Nhất

Cúi xin các Ngài thương xót tín chủ. Giáng lâm trước án, chứng giám lòng thành, thụ hưởng lễ vật, phù trì tín chủ chúng con toàn gia an lạc, công việc hanh thông. Người người được bình an, lộc tài tăng tiến, tâm đạo mở mang, sở cầu tất ứng, sở nguyện tòng tâm.

Dãi tấm lòng thành cúi xin chứng giám.

Cẩn cáo.

Bài Văn Khấn Gia Tiên Ngày Mùng 1 Tháng 7 Âm Lịch

Image

Muốn cúng tổ tiên thì phải khấn thần ngoại trước, thần nội sau theo nghi thức dưới đây:

Nam mô A Di Đà Phật!
Kính lạy:

 • Hoàng Thiên, Hậu Thổ chư vị Tôn thần.
 • Ngài Bản cảnh Thành Hoàng, ngài Bản xứ Thổ địa, ngài Bản gia Táo Quân cùng chư vị Tôn Thần.
 • Tổ tiên, Hiển khảo, Hiển Tỷ, chư vị Hương linh (nếu bố, mẹ còn sống thì thay bằng Tổ Khảo, Tổ Tỷ)

Tín chủ (chúng) con là:…… Ngụ tại:……

Hôm nay là ngày 1 tháng 7 năm Quý Mão 2023.

Gặp tiết ngày mùng 1, tín chủ chúng con cảm nghĩ thâm ân trời đất, chư vị Tôn thần, nhớ đức cù lao tiên tổ, mỗi niệm không quên. Do đó, chúng con sắm sanh lễ vật, sửa sang hương đăng, trần thiết trà quả dâng lên trước án. Chúng con kính mời:

 • Ngài Bản cảnh Thành hoàng Chư vị Đại Vương.
 • Ngài Bản xứ Thần linh Thổ địa.
 • Ngài Bản gia Táo quân, Ngũ phương, Long mạch, Tài thần.

Cúi xin giáng lâm trước án, chứng giám lòng thành thụ hưởng lễ vật.

Xem thêm:  Văn khấn Thần Tài hàng ngày: Tăng vượng và may mắn không ngừng

Chúng con kính mời các cụ Tổ Khảo, Tổ Tỷ, chư vị Hương linh gia tiên nội ngoại họ…, cúi xin thương xót con cháu giáng về linh sàng, chứng giám tâm thành, thụ hưởng lễ vật.

Tín chủ con lại kính mời các vị vong linh, Tiền chủ, Hậu chủ ở trong nhà này, đất này đồng lâm án tiền, đồng lai hâm hưởng, phù hộ cho toàn gia chúng con thân cung khang khái, bản mệnh bình an. Bốn mùa không hạn ách nào xâm, tám tiết hưởng vinh quang thịnh vượng.

Dãi tấm lòng thành cúi xin chứng giám.

Cẩn cáo.

FAQs

 • Ngày nào được coi là ngày sóc?
  Ngày mùng 1 trong lịch âm được coi là ngày sóc, ngày khởi đầu, bắt đầu.

 • Người Việt tưởng nhớ tổ tiên vào ngày nào?
  Người Việt tưởng nhớ tổ tiên, cúng ông bà vào ngày sóc, tức là ngày mùng 1 hoặc chiều ngày 29, 30.

 • Ai là các vị thần được kính mời trong bài văn khấn?
  Các vị thần được kính mời bao gồm Hoàng Thiên (Thiên Đô), Hậu Thổ, Táo quân, Ngũ phương, Long mạch, Tài thần và các vị Tôn thần cai quản trong khu vực này.


Qua bài văn khấn vào ngày mùng 1 tháng 7, chúng ta thể hiện lòng thành kính đối với tổ tiên và tôn thần. Hy vọng rằng tâm đạo của chúng ta sẽ được mở mang, công việc hanh thông, và gia đình được an lạc, thịnh vượng.