[Tâm Lý] Việc Mơ Về Ai Đó Có Ý Nghĩa Gì? – YBOX

[Tâm Lý] Việc Mơ Về Ai Đó Có Ý Nghĩa Gì? – Ybox

What Does It Mean When You Dream About Someone?

Nếu bạn đã từng bất ngờ mơ về ai đó chẳng hạn như người yêu cũ, đồng nghiệp hoặc “crush”, bạn có thể thắc mắc tại sao họ lại xuất hiện trong giấc mơ của mình. Mặc dù giấc mơ thường tập trung vào những suy nghĩ và mối bận tâm hàng ngày, nhưng chúng cũng có thể phản ánh những suy nghĩ hay cảm xúc vô thức về người khác. Trong các trường hợp khác, giấc mơ có thể tượng trưng cho một điều gì đó hoàn toàn khác.

If you’ve ever had a dream about someone unexpected, such as an ex, co-worker, or crush, you might wonder why someone might appear in your dreams. While dreams are often centered on your daytime thoughts and concerns, they can also reflect your unconscious thoughts or feelings about others. In other cases, dreams might symbolically represent something else entirely.

Nhà phân tâm học Sigmund Freud có vai trò quan trọng trong việc kết nối giải mã giấc mơ với lĩnh vực tâm lý học. Freud giải thích rằng giấc mơ là một cách tiếp cận tiềm thức. Freud miêu tả tâm trí vô thức như một kho chứa rộng lớn những suy nghĩ, cảm xúc và mong muốn bị che giấu khỏi ý thức.

The psychoanalyst Sigmund Freud played a significant role in connecting dream interpretation to the field of psychology. Dreams, Freud suggested, were one way to access the unconscious mind. Freud described the unconscious mind as a vast reservoir of thoughts, feelings, and desires hidden from conscious awareness.

Mặc dù không thể tiếp cận trực tiếp với thông tin bên trong của vô thức, Freud tin rằng những suy nghĩ, ký ức và mong muốn này vẫn có thể ảnh hưởng đến hành vi. Freud cũng tin rằng tiềm thức có thể được khám phá thông qua các quá trình như phân tích giấc mơ, liên tưởng tự do, thôi miên, lỡ lời Freud (hành động nói nhầm) và phân tâm học.

Even though the contents of the unconscious are not directly accessible, Freud still believed that these thoughts, memories, and desires could still have an influence on behavior. Freud also believed the unconscious mind could be explored through processes such as dream analysis, free association, hypnosis, Freudian slips, and psychoanalysis.

Freud tin rằng làm sáng tỏ thông tin vô thức có thể giúp giảm bớt căng thẳng tâm lý. Nếu mơ về ai đó khiến bạn thấy buồn bã, đau khổ hay chỉ đơn giản là bối rối, việc khám phá giấc mơ có thể giúp bạn hiểu được nó có ý nghĩa gì.

Freud believed that bringing unconscious information to light could help alleviate psychological distress. If dreaming about someone has left you upset, distressed, or just plain baffled, exploring your dream’s meaning may help you make sense of what it might mean.

[Tâm Lý] Việc Mơ Về Ai Đó Có Ý Nghĩa Gì? - Ybox

Nguồn ảnh: Pinterest

Theo Jesse Lyon – một cố vấn sức khỏe tâm thần và chủ sở hữu của Lyon Counseling tại Casselberry, Florida: “Để hiểu ý nghĩa của việc mơ về ai đó, trước tiên điều cần thiết là phải hiểu rằng giấc mơ truyền đạt thông tin ở hai cấp độ khác nhau. Các cấp độ này được gọi là nội dung biểu hiện và nội dung tiềm ẩn.

According to Jesse Lyon, a licensed mental health counselor and owner of Lyon Counseling in Casselberry, Florida, in order to understand what it means to dream about someone, it is essential first to understand that dreams communicate information on two different levels. These levels are known as the manifest content and the latent content.

Sigmund Freud đã mô tả hai khía cạnh này của giấc mơ trong cuốn sách kinh điển “Giải mã giấc mơ”. Freud cho rằng giấc mơ mang tính biểu tượng cao và chứa đựng cả nghĩa đen (nội dung hiển nhiên) và ý nghĩa biểu tượng (nội dung tiềm ẩn).

Sigmund Freud famously described these two aspects of dreams in his seminal book “The Interpretation of Dreams.” Freud suggested that dreams were highly symbolic and contained literal meanings (the manifest content) and symbolic meanings (the latent content).

The manifest content of a dream is the actual events and images that take place within the dream.

Đó là hình ảnh và cốt truyện mà bạn nhớ được khi thức dậy. Nếu bạn mơ về ai đó, nội dung biểu hiện sẽ là thông tin chi tiết về cá nhân đó, về ngoại hình của họ, các sự kiện diễn ra và những tương tác bạn có trong giấc mơ.

This is the imagery and storyline that you remember upon waking. If you dream about someone, the manifest content would be the details about that individual, their appearance, the events that take place, and the interactions you have within the dream.

Lyon giải thích rằng: “Nội dung biểu hiện rất chân thực và sẽ truyền đạt trực tiếp về vấn đề hay tình huống mà bạn gặp phải. Ví dụ, bạn có thể mơ thấy mình đang tranh cãi với người bạn đời vì hiện tại bạn đang trải qua mâu thuẫn trong mối quan hệ của chính mình. Đây là quá trình xử lý giấc mơ khá rõ ràng.”

Xem thêm:  Mơ thấy số 88 đánh con gì? Giải mã giấc mơ chính xác nhất

“Manifest content is very literal and will communicate with you directly about a problem you have or situation you experienced,” Lyon explains. “For example, you might dream about getting into an argument with your romantic partner because you are currently experiencing conflict in your relationship; this is pretty straightforward dream processing.”

Một ví dụ khác đó là bạn có thể mơ thấy mình tham dự một buổi hòa nhạc với một người bạn thân thiết đã lâu không gặp. Nội dung biểu hiện sẽ là các sự kiện, lời nói và phản ứng của người bạn đó cũng như các yếu tố giác quan và nhận thức khác mà bạn trải qua khi mơ.

Another example might be having a dream about attending a concert with a close friend you haven’t seen in a long time. The manifest content would be the events, your friend’s words and reactions, and the other sensory and perceptual elements you experience as a dreamer.

Tuy nhiên, nội dung biểu hiện có thể không nhất thiết phản ánh ý nghĩa sâu xa của giấc mơ. Thông qua việc phân tích nội dung tiềm ẩn hay còn gọi là ý nghĩa biểu tượng, bạn có thể hiểu rõ hơn về ý nghĩa của giấc mơ.

The manifest content may not, however, necessarily reflect the underlying meaning of the dream. It is through analyzing the latent content—or the symbolic meaning—that you might get a better idea of what your dream might mean.

Nội Dung Tiềm ẨnLatent ContentLyon lưu ý rằng nội dung tiềm ẩn của giấc mơ mang tính cá nhân và cảm xúc nhiều hơn. Điều này liên quan đến ý nghĩa tiềm thức của giấc mơ, hay người giải mã giấc mơ sẽ nói đó là ý nghĩa ẩn giấu đằng sau giấc mơ của bạn. Trong ví dụ trước về tranh cãi với đối tác, Lyon giải thích rằng điều đó có thể cho thấy người đó đang đấu tranh với việc cảm thấy không xứng với tình yêu của đối tác.

The latent content of a dream, Lyon notes, is much more personal and emotional. This involves the subconscious meaning of the dream, or what dream interpreters would say is the hidden meaning behind your dream. In the previous example of arguing with a partner, Lyon explains, it might mean that the person is struggling with feeling unworthy of their partner’s love.

Nằm mơ thấy một người bạn đã không gặp trong nhiều năm có thể tượng trưng cho sự khao khát được kết nối lại trong tiềm thức hoặc mong muốn tìm thấy sự kết thúc cho những cảm xúc chưa được thể hiện ra. Hay nó có thể cho thấy mong muốn lớn hơn về sự kết nối xã hội và tình bạn nói chung.

Dreaming about a friend you haven’t seen in years might symbolically represent a subconscious yearning for reconnection or a desire to find closure for unresolved feelings. Or it might indicate a broader desire for more social connection and companionship in general.

Các Ví Dụ Về Biểu Tượng Giấc Mơ

“If you ever see someone show up in your dreams, ask yourself: ‘What does this person symbolize to me?'” Lyon suggests. If it’s your:

 • Sếp: Nó có thể tượng trưng cho sự đấu tranh với quyền lực.

  Boss: It might represent struggles with authority.

 • Mẹ: Bạn có thể đang phải đối mặt với những khó khăn liên quan đến việc làm sao để nữ tính và chăm sóc bản thân.

  Mother: You might be dealing with struggles related to femininity and self-nurturance.

 • Giáo viên trung học: Bạn có thể đang phải đối mặt với cảm giác bị đánh giá hoặc chấm điểm.

  High-school teacher: You might be coping with feeling judged or graded.

[Tâm Lý] Việc Mơ Về Ai Đó Có Ý Nghĩa Gì? - Ybox

Nguồn ảnh: Pinterest

What does it mean if you dream about your crush or about dating someone? Dreaming about a crush might be about the obvious meaning—you are interested in being with them romantically. However, Lyon notes, that isn’t necessarily the whole story.

Bởi vì những giấc mơ có cả nội dung biểu hiện (theo nghĩa đen) và ý nghĩa tiềm ẩn (mang tính biểu tượng hơn), nên điều cần thiết là phải xem xét cả hai. Nội dung biểu hiện trong giấc mơ của bạn có thể tiết lộ những ý nghĩa tiềm thức sâu sắc hơn, xứng đáng để khám phá.

Because dreams have manifest (or literal) content and latent (or more symbolic) meanings, it is essential to consider both. The manifest content of your dreams might reveal deeper, subconscious meanings that are worth exploring.

Đây là điều bạn có thể thắc mắc, đặc biệt là khi bạn có giấc mơ lãng mạn về một người không nhất thiết phải là một người có khả năng thành người yêu (chẳng hạn như một người bạn hoặc sếp).

This is something you might wonder about, particularly if you have a romantic dream about someone who isn’t necessarily a potential romantic partner (such as one of a friend or boss).

Xem thêm:  Nằm Mơ Thấy Người Thân Đã Mất Về Nói Chuyện Đánh Con Gì ?

Lyon giải thích: “Sự lãng mạn chủ yếu liên quan đến sự kết nối. Vì vậy, nếu bạn đang hẹn hò hay thậm chí quan hệ tình dục với một người mà bạn không mong đợi, thì người đó tượng trưng cho một lĩnh vực trong cuộc sống của bạn mà bạn cần kết nối sâu sắc hơn”.

“Romantic involvement is all about connection. So, if you are on a date, or even having sex, with someone you would not expect, that person symbolizes an area of your life that you need to connect with more deeply,” Lyon explains.

According to Lyon, these dreams might be more about:

 • Kiểm soát cuộc sống của chính mình: “Nếu bạn mơ thấy quan hệ tình dục với sếp, bạn có thể không thực sự muốn quan hệ tình dục với họ, nhưng nhất định bạn cần xem xét lại cách bạn kết nối với quyền lực và sự quyết đoán đối với hướng đi cho cuộc sống của bạn.”

  Control over your own life: “If you dream about having sex with your boss, you may not actually want to have sex with them, but you definitely need to consider how you connect with your own authority and assertiveness over your life’s direction.”

 • Buông bỏ gánh nặng cảm xúc: “Nếu bạn mơ thấy quan hệ tình dục với người yêu cũ, bạn có thể không thực sự muốn quay lại với họ, nhưng nhất định bạn nên xem xét lại những gánh nặng chưa được giải quyết trong quá khứ mà bạn cần kết nối và buông bỏ.”

  Letting go of emotional baggage: “If you dream about having sex with your ex, you may not actually want to get back with them, but you should definitely consider what unresolved baggage from your past that you need to connect with and let go.”

 • Sự phát triển cá nhân: “Nếu bạn mơ thấy quan hệ tình dục với bạn của mình, hãy nghĩ về những đặc điểm quan trọng nhất của người đó. Rất có thể tâm trí đang cố gắng dạy bạn cách để trở thành một người tương tự như vậy và kết nối với những đặc điểm tính cách đáng ngưỡng mộ đó.”

  Personal growth: “If you dream about having sex with your friend, think about what are the most important characteristics of your friend. Chances are your mind is trying to teach you how to grow as a person and connect with those admirable personality traits.”

Giấc mơ không chỉ có thể cung cấp những hiểu biết sâu sắc về suy nghĩ, cảm xúc, ham muốn và nỗi sợ hãi trong tiềm thức của chúng ta. Chúng cũng có thể mang lại một góc nhìn giúp các mối quan hệ của bạn bền vững bằng cách hỗ trợ sự kết nối và sức khỏe tinh thần.

Dreams can not only provide insights into our subconscious thoughts, feelings, desires, and fears. They can also offer a perspective that can help deepen your relationships in ways that support connection and mental well-being.

Lyon lưu ý rằng điều quan trọng cần ghi nhớ đó là tất cả những vai trò mà chúng ta đảm nhận trong cuộc sống đều hoạt động như những nhân vật sống trong tâm trí chúng ta. Các nhân vật chúng ta đóng (chẳng hạn như cha mẹ, đối tác, bạn bè hoặc đồng nghiệp) tạo nên bức tranh hoàn chỉnh về cá nhân chúng ta.

It is important to remember, Lyon notes, that all the many roles we play in life act as characters that live inside of our minds. The characters we play (such as parents, partners, friends, or colleagues) make up the complete picture of who we are as individuals.

Theo lời của Jesse Lyon: “Bất cứ khi nào mơ thấy ai đó, chúng ta cần xem xét nghĩa đen, nhưng sau đó suy nghĩ sâu xa hơn về cách người đó ở trong giấc mơ đang dạy chúng ta kết nối với một nhân vật mới tồn tại bên trong chúng ta.”

Whenever we are visited by someone in our dreams, we need to consider the literal meaning, but then go deeper to think about how that person in our dreams is teaching us to connect with a new character that lives inside us. — Jesse Lyon, LMHC, LYON COUNSELING

Lyon cho biết: “Thông qua việc học cách hiểu và chấp nhận tất cả những tính cách khác nhau tồn tại bên trong chúng ta, chúng ta trở nên hoàn thiện hơn với tư cách là một con người và sau đó có thể yêu thương người khác với sự đồng cảm và thấu hiểu nhiều hơn”.

“By learning to understand and accept all of the different characters that live inside of us, we become more complete as a person and can then love others with greater empathy and understanding,” Lyon says.

Điều quan trọng cần ghi nhớ là việc giải mã giấc mơ mang tính cá nhân cao. Ý nghĩa cụ thể của việc ai đó xuất hiện trong giấc mơ phụ thuộc vào các yếu tố riêng biệt của bạn. Kiểm tra những giấc mơ và cố gắng hiểu được ý nghĩa của chúng theo cả nghĩa đen và biểu tượng, có thể giúp bạn hiểu rõ hơn về suy nghĩ, cảm xúc và mối quan hệ của chính mình.

Xem thêm:  Giấc mơ về sóng thần, sự cuốn hút của sóng thần

It is important to remember that dream interpretation is highly personal. The specific meaning of someone appearing in a dream depends on factors that are unique to you. Examining your dreams and trying to understand their meanings, both literal and symbolic, can give you greater insights into your own thoughts, emotions, and relationships.

Lyon nói: “Đó là sức mạnh của những giấc mơ! Giúp chúng ta phát triển và hiểu bản thân theo những cách mà chúng ta không bao giờ có thể làm được khi còn thức và từ những hiểu biết sâu sắc này, chúng ta tìm thấy sự bình yên trong chính mình và mang sự bình yên đó đến với người khác”.

“That’s the power of dreams! To help us grow and understand ourselves in ways that we could never do while awake and, from these insights, find peace within ourselves, and carry that peace to others,” Lyon says.

[Tâm Lý] Việc Mơ Về Ai Đó Có Ý Nghĩa Gì? - Ybox

Nguồn ảnh: Pinterest

Những Câu Hỏi Thường GặpFrequently Asked QuestionsNằm mơ thấy ai đó có nghĩa là họ đang nghĩ đến bạn?

Does dreaming of someone mean they are thinking of you?

Không, mơ thấy ai đó không có nghĩa là họ đang nghĩ về bạn. Giấc mơ của bạn là những trải nghiệm mang tính cá nhân, chủ quan cao và là sản phẩm của tâm trí, trải nghiệm, nhận thức, cảm xúc và ký ức của chính bạn.

No, dreaming about someone does not mean that they are thinking about you. Your dreams are highly personal, subjective experiences that are the product of your own individual mind, experiences, perceptions, emotions, and memories.

Nếu bạn mơ về ai đó, có nhiều khả năng đó là sự phản ánh về suy nghĩ và cảm xúc tiềm thức của chính bạn thay vì cho biết họ đang cảm thấy hoặc suy nghĩ về bạn như thế nào.

If you dream about someone, it is much more likely a reflection of your own thoughts and subconscious feelings instead of an indication of how they are feeling or thinking about you.

Giấc mơ có thể cung cấp cái nhìn sâu sắc về các mối quan hệ và giúp bạn hiểu rõ hơn về cảm xúc của mình. Tuy nhiên, điều quan trọng là không đưa ra suy luận về những gì người khác có thể nghĩ dựa trên giấc mơ của bạn.

Dreams can provide insights into relationships and help you better understand your feelings. However, it is important not to make inferences about what others might think based on your dreams.

Hai người có thể có cùng giấc mơ không?

Can two people have the same dream?

Giấc mơ là độc nhất đối với mỗi cá nhân. Mặc dù hai người chắc chắn có thể mơ về cùng một chủ đề hoặc có những giấc mơ giống nhau, nhưng giấc mơ của họ vẫn sẽ khác nhau theo nhiều cách khác nhau.

Dreams are unique to the individual. While two people can certainly dream about the same topic or have similar dreams, their dreams would still differ in various ways.

Những điểm tương đồng trong giấc mơ giữa hai người rất có thể là do các yếu tố như chia sẻ kinh nghiệm, kết nối và ảnh hưởng của văn hóa. Ví dụ, hai người bạn tham dự cùng một sự kiện có thể có những giấc mơ có những yếu tố tương tự nhau.

Similarities in dreams between two people are most likely due to factors such as shared experiences, connections, and cultural influences. For example, two friends who attended the same event might have dreams with similar elements.

Những chủ đề giấc mơ phổ biến thường tồn tại và xuất hiện trong giấc mơ của nhiều người. Một số việc mọi người thường mơ thấy bao gồm đi trễ, bị ngã, đang bay, các hoạt động liên quan đến trường học, tình dục và bị truy đuổi.

Common dream themes do exist that often show up in many people’s dreams. Some things that people commonly dream about include being late, falling, flying, school-related activities, sex, and being chased.

Tác giả: Kendra Cherry

Dịch giả: Trần Phượng

Biên tập: Tố Uyên

Nguồn ảnh: Pinterest

Link bài gốc: What Does It Mean When You Dream About Someone?

(*) Bản quyền bài dịch thuộc về YBOX.VN. Khi chia sẻ, cần phải trích dẫn nguồn đầy đủ tên tác giả và nguồn là “Tên dịch giả – Nguồn: Tâm Lý Học Tuổi Trẻ”. Các bài viết trích nguồn không đầy đủ cú pháp đều không được chấp nhận và phải gỡ bỏ.

(**) Tâm lý học tuổi trẻ mong nhận được sự ủng hộ và góp sức của các bạn. Trở thành Cộng tác viên để rèn luyện ngoại ngữ và đóng góp tri thức chuyên sâu về tâm lý cho cộng đồng tại đây: https://ybox.vn/idy8l214r1c6yo

(***) Follow Facebook Tâm Lý Học Tuổi Trẻ tại www.facebook.com/tamlyhoctuoitre để đọc các bài dịch khác và cập nhật các bài viết mới hằng ngày.

(****) Follow Instagram tamlyhoctuoitre_ybox tại https://www.instagram.com/tamlyhoctuoitre_ybox/ để đọc thêm nhiều quotes hay mỗi ngày.

Mục nhập này đã được đăng trong Xem Bói. Đánh dấu trang permalink.