CHUYÊN ĐỀ SỐ 03: NHÂN TƯỚNG HỌC ỨNG DỤNG TRONG CÔNG TÁC TUYỂN DỤNG

Ngày 17/9/2020, Nhóm giảng viên bao gồm Nguyễn Thanh Vân và Từ Minh Trị đã thực hiện báo cáo chuyên đề “Nhân tướng học ứng dụng trong công tác tuyển dụng nhân sự” tại cơ sở Quang Trung 2 với hơn 12 giảng viên khác tham dự. Mục đích của chuyên đề này muốn trình bày về việc giá trị của việc hiểu biết và ứng dụng của nhân tướng học giúp cho công tác tuyển dụng được thuận lợi hơn và chọn được ứng viên nhanh hơn và có nhiều dẫn luận đề đánh giá ứng viên hơn. Căn cứ vào tài liệu kể cả Phương Đông và Phương Tây, cũng như sự kết hợp của hai luồng quan điểm về vấn đề nhân tướng học để kết luận chung về nội dung trình bày cụ thể về:

  • Quy trình tuyển dụng, và các hoạt động trong công tác tuyển dụng có thể vận dụng kỹ thuật Nhân tướng học như: trong việc sàng lọc C.V, phỏng vấn sơ bộ và phởng vấn trực tiếp…
  • Thông qua một số phương pháp như: xem chữ viết, xem nhân tướng mặt, và tính cách của ứng viên thể hiện qua các nét chữ cũng như các biểu hiện trên các điểm nét trên gương mặt sẽ giúp cho người phỏng vấn có thể nhận diện được tính cách ứng viên để xác định có phù hợp với vị trí ứng tuyển hay không
Xem thêm:  Đầu Mũi To - Bí Mật Về Tướng Số Bạn Chưa Biết

Bài trình bày được sử dụng thông qua kết quả của nghiên cứu thực tế và người tham gia cũng được thực hành thực tiễn để xem tính xác thực của ứng dụng này. Và kết quả:

  • Xét về ưu điểm: là công cụ để nhận định tính cách ứng viên nhanh và hợp lý
  • Xét về nhược điểm: là sự đút kết của người nghiên cứu thông qua các trường hợp thực tế và tài liệu tham khảo và chưa có học thuyết khoa học xác minh
  • Được các giảng viên tham gia nhất trí tạo thành một môn học vì giá trị của nó mang lại.

Cuối cùng Th.s Nguyễn Thanh Vân trinh bày, hiện nay các chủ doanh nghiệp rất quan tâm vấn đề này vì họ có thể dẫn chứng cho việc nhìn người của họ, và rất mong chúng ta có thể phát triển thành kiến thức cho sinh viên với một tên gọi khoa học hơn.

Tác giả: ThS. Nguyễn Thanh Vân & ThS. Từ Minh Trị